Tổng quan

Việc cài đặt Local Ghost nghĩa là bạn có thể sử dụng nền tảng blog Ghost ngay trên máy mà chưa cần thuê, thiết lập tên miền và hosting. Local Ghost thường được sử dụng để thuận lợi hơn trong việc dựng giao diện (theme) và dựng nội dung cho blog trước khi được xuất bản trực tuyến. Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt Local Ghost nhanh chóng qua 3 bước đơn giản sau:

Bước 1: Cài đặt Node.js

Ghost là nền tảng blog được viết bằng Node.js. Bởi vậy, việc đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://nodejs.org sau đó tải phiên bản Nodejs LTS mới nhất về máy và cài đặt.

Bước 2: Cài đặt Ghost-CLI

Ghost-CLI là công cụ thực thi bằng các dòng lệnh giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình Ghost CMS. Để cài đặt Ghost-CLI, bạn hãy tìm trên thanh taskbar phần mềm cmd (Command Prompt) và gõ dòng lệnh sau:

npm install ghost-cli@latest -g

Bước 3: Cài đặt Ghost CMS

Bạn vẫn mở cmd, sử dụng lệnh md để tạo thư mục và lệnh cd để truy cập thư mục bạn muốn cài đặt Local Ghost. Lưu ý: Thư mục cài đặt Local Ghost phải rỗng nhé.

Sau khi đã tạo và truy cập thư mục bạn muốn cài local ghost, hãy nhập dòng lệnh sau:

ghost install local

Ở ví dụ dưới đây, mình cài đặt Local Ghost ở thư mục có tên là LocalGhost

C:UserCuongDesktopmd LocalGhost
C:UserCuongDesktopcd LocalGhost
C:UserCuongDesktopLocalGhostghost install local

Khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn có thể truy cập blog của mình tại địa chỉ:

http://localhost:2368/ghost

Khởi động local Ghost

Có một điều cần lưu ý, là khi bạn tắt chương trình Node.js hoặc khởi động lại máy tính, thì Local Ghost cũng ngừng chạy. Trong trường hợp đó, bạn cần truy cập vào thư mục chứa Ghost CMS trên cmd và gõ lệnh:

ghost start

Ngoài ra, để tra cứu các câu lệnh khác và chức năng của chúng, bạn hãy sử dụng lệnh:

ghost help

XỬ LÝ MỘT SỐ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT

1. Nếu trong quá trình cài đặt Ghost-CLI mà gặp sự cố về mạng, có thể bạn sẽ gặp lỗi có thông báo tương tự thế này sau khi mạng kết nối trở lại:

npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...nd-index-1.0.2.tgz" },'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:UserscuongncAppDataRoamingnpm-cache_logs2020-5-26T01_75_545 _617B-debug.log

Để giải quyết, bạn hãy sử dụng lệnh như sau:

npm cache clean --force
npm install ghost-cli@latest -g

2. Lỗi khi nâng cấp phiên bản ghost

you have at least 150MB of memory available for smooth operation. It looks like you have 75 MB available

Để giải quyết, bạn hãy sử dụng lệnh như sau:

ghost update --no-mem-check