Hướng dẫn cài local Ghost

Khoảng 2 phút đọc nhé.

Bước 1: Cài đặt Node.js

Ghost được viết bằng Node.js. Bởi vậy, việc đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://nodejs.org sau đó tải phiên bản Nodejs phù hợp về máy và cài đặt.

Bước 2: Cài đặt Ghost-CLI

Ghost-CLI là công cụ thực thi bằng các dòng lệnh giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình Ghost CMS. Để cài đặt Ghost-CLI, bạn hãy tìm trên thanh taskbar phần mềm cmd (Command Prompt) và gõ dòng lệnh sau:

npm install ghost-cli@latest -g

Bước 3: Cài đặt Ghost CMS

Vẫn mở cmd, chọn đượng dẫn (lệnh cd), sau đó tạo và truy cập thư mục (lệnh md) mà bạn muốn cài Ghost. Thư mục cài Ghost phải là thư mục rỗng nhé.

Dưới đây là một ví dụ. 2 lệnh này ngày xưa học học tin học phần MS-DOS các thầy cô cũng giới thiệu rồi nhỉ? nhưng nếu bạn không nhớ thì hãy ôn lại nhé:

C:\Users\cuongnc.min>cd Desktop
C:\Users\cuongnc.min\Desktop>md Ghost
C:\Users\cuongnc.min\Desktop>cd Ghost
C:\Users\cuongnc.min\Desktop\Ghost>

Sau khi đã tạo và truy cập thư mục bạn muốn cài local ghost, hãy nhập dòng lệnh sau:

C:\Users\cuongnc.min\Desktop\Ghost>ghost install local

Khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn có thể truy cập blog của mình tại địa chỉ:

Trang chủ: http://localhost:2368
Trang quản trị: http://localhost:2368/ghost

Khởi động local Ghost

Có một điều cần lưu ý, là khi bạn tắt chương trình Node.js hoặc khởi động lại máy tính, thì Ghost cũng ngừng chạy luôn. Bởi vậy, trong trường hợp đó, bạn cần truy cập vào thư mục chứa Ghost CMS trên cmd và gõ lệnh: ghost start

Ngoài ra, để tra cứu các câu lệnh khác và chức năng của chúng, bạn hãy sử dụng lệnh ghost help nhé.